تضمین کیفیت (Quality Assurance)

تضمین کیفیت (Quality Assurance)

تضمین کیفیت (Quality Assurance) الزامات مجموعه را برای توسعه یا تولید محصولات قابل اعتماد ایجاد و حفظ می‌نماید. سیستم تضمین کیفیت به منظور افزایش اعتماد مشتری و اعتبار یک شرکت و در عین حال بهبود فرآیندهای کاری و افزایش کارایی است.

واحد تضمین کیفیت شرکت کیمیدارو در سال 1387 با هدف اطمینان از تولید داروهای با کیفیت و اثربخشی مطلوب آن‌ها برای مصرف‌کنندگان تأسیس گردیده است، همچنین این واحد مسئولیت نظارت بر رعایت الزامات کیفیت و کلیه مقررات مربوطه (GMP) را بر عهده دارد.

مهمترین مسئولیت‌های واحد تضمین کیفیت در شرکت کیمیدارو شامل موارد زیر می‌باشد

 • تدوین و جمع‌آوری مستندات با هدف تکمیل و بروزرسانی مدارک مربوط به تضمین کیفیت دارویی
 • تدوین و بازبینی مستندات مرتبط با فرآیندهای دارویی
 • کنترل تغییرات و بازنگری مدیریت
 • امور قانونی و ثبت داروها
 • تکمیل و پیگیری پرونده‌های محصولات دارویی
 • بروزرسانی اطلاعات درج شده در بروشورها و آرت ورک‌ها و تطابق آن‌ها با جدیدترین استانداردها
 • بازرسی‌های دوره‌ای از آزمایشگاه‌ها، فرآیندهای تولید و انبارها جهت تطابق با الزامات GMP
 • معتبرسازی و احراز کیفیت عملکرد کلیه سیستم‌ها و تسهیلات حمایتی اعم از آبساز، هواساز، اکسیژن و نیتروژن ساز، بخار تمیز، دستگاه‌های واحد تولید و آزمایشگاه
 • معتبرسازی فرآیندهای مرتبط با تولید محصولات دارویی و معتبرسازی فرآیند نظافت تولید
 • اجرای برنامه جامع VMP
 • کالیبراسیون کلیه تجهیزات تولید، آزمایشگاه‌ها و انبارها
 • پیاده‌سازی سیستم مدیریت ریسک در کلیه سایت‌های تولید (QRM)
 • کنترل انحراف‌ها، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
 • حضور مستمر در دوره‌های آموزشی