اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره شرکت صنعتی کیمیدارو

نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات اهم سوابق شغلی
دکتر مجید محرابیان رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف دکترای داروسازی مدیرکارخانه شرکت داروسازی جابرابن حیان، معاونت تولید و بهره برداری پارس دارو
دکتر محمدرضا نیکبخت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو موظف PHD فارماکولوژی ریاست دانشگاه‌های علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد، کاشان، کرمانشاه و لرستان، مدیرعامل شرکت داروسازی فارماشیمی 
آقای حمید اژدری عضو غیرموظف هیئت مدیره کارشناسی حسابداری عضو هیئت مدیره شرکت پوراطب و عضو هیئت مدیره روز دارو
مهدی قلیلوی تبریزی عضو موظف هیئت مدیره کارشناسی ارشد مدیریت مالی مشاور مديرعامل شرکت ملي کشت و صنعت دامپروي پارس، مديرعامل شرکت های زیرمجموعه کشتيراني جمهوري اسلامي ايران، معاون مالي و اداري کارخانجات صنعتي و توليدي اتمسفر، معاون مالي گروه صنعتي ايران خودرو ديزل، مشاور و بازرس شرکت حسابرسي کوثر، معاون مالي و اقتصادي و عضو هيئت مديره گروه صنايع تراکتورسازي ايران