ارزش های سازمان

ارزش های سازمان

  • پاسخگويي در قبال متوليان شبکه دارو و درمان کشور
  • تلاش در راستای بهبود نشان تجاری کیمیدارو
  • رعایت الزامات مرتبط با ایمنی، بهداشت و محیط زیست
  • مسئوليت‌پذيري و انضباط سازماني
  • مشاركت كاركنان
  • یادگیری، خلاقیت و نوآوری
  • شفاف بودن و صداقت مدیریت با کارکنان