محصولات رزین

ردیف نام محصول نام تجاری کاربرد
1 همو پليمر وينيل استات H 100 چسب  چوب، آهار فرش ماشيني و موكت
2 همو پليمر وينيل استات H 110 چسب چوب، بسته‌بندی کارتن
3 همو پليمر وينيل استات H 115 آهار پرده و لوردراپه
4 همو پليمر وينيل استات H 120 كفپوش
5 همو پليمر وينيل استات H 125 صنايع صحافي و بسته‌بندي
6 همو پليمر وينيل استات H 100 A آهار پرده و پشت فرش
7 همو پليمر وينيل استات H 100 B آهار پرده و پشت فرش
8 كو پليمر وينيل استات C 220 رنگ پلاستيك، نما و چسب
9 كو پليمر وينيل استات C 225 رنگ نما و كنيتكس
10 كو پليمر وينيل استات C 255 بيندر بتن وآب‌بندي مخازن بتني
11 استايرن آكريليك S 300 رنگ نما و رنگ سطوح داخلي
12 استايرن آكريليك S 305 نما سازی - درز گیر
13 استايرن آكريليك S 310 پوشش‌های سقف (عایق‌های سقف)
14 آكريليك S 340 چسب بتون، عایق رطوبتی
15 آكريليك P 405 پوشش‌های سلولزی، چوب و فلز