قرص زفیرلوکاست

  • نام محصول : زفیرلوکاست
  • شکل دارویی : قرص
  • دوز دارو :  20 میلی گرم
  • دسته دارویی : آنتی هیستامین 

 

  • کمک به پیشگیری از حملات آسم 

 

  •  دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد، درون جعبه نگهداری نمایید.