OK
kimidaro

پایش سیستم های یکپارچه MIS

فرایند پیاده سازی سیستم بهای تمام شده

پیرو دستور مدیریت محترم عامل مبنی بر استفاده از تمامی امکانات سیستم های مبتنی بر فناوری اطلاعات و خصوصا فرایند سیستمی سیستم بهای تمام شده از آغاز سال 1400, تهیه گزارشات فصلی و ماهیانه در دستور کار قرار گرفته, و با ایجاد کارگروهی از واحد های ذیربط فرایند ها و روال های لازمه جهت پیاده سازی سیستم بکار گرفته شده که مراحل ذیل بصورت گانت چارت تهیه و برنامه ریزی های لازمه صورت پذیرفت:

1- امکان سنجی مجدد راه اندازی اولیه سیستم بهای تمام شده.

2-برنامه ریزی های لازم توسط واحد پروژه و تهیه گانت چارت.

3- جمع آوری نیازهای مدیران عالی جهت محاسبه دقیق تر محاسبات بهای تمام شده.

4-بررسی کنترهای داخلی نرم افزاری.

5- بررسی گردش کارهای زیر سیستم های مرتبط با بهای تمام شده و پایش مجدد آنها.

6- شروع مجدد آموزش نیروهای مرتبط با حسابداری صنعتی توسط شرکت رایورز.

7-برگزاری منظم جلسات آفلاین و آنلاین با مدیران مرتبط بصورت هفتگی و تهیه صورتجلسات لازم.

8-تهیهBOM های شیمیایی و ورود اطلاعات در زیر سیستمهای تولید  توسط واحد فناوری اطلاعات.

9-شروع آموزش ورود اطلاعات به  نیروی واحد شیمیایی.

10- تهیه مکانیسم تعیین روش و هزینه یابی مناسب با واحد های مرتبط.

11- بررسی و ایجاد ایستگاههای کاری مرتبط با بهای تمام شده در بخشهای دارویی و شیمیایی.

12-خرید و راه اندازی سیستمهای بازرگانی جهت تکمیل زیر ساخت لازم جهت دسترسی به اطلاعات خرید  و برنامه ریزی جهت تسهیم هزینه.1400/06/15

Bookmark and Share   شماره خبر :3053 تعداد بازدید :5237

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload