OK
kimidaro

تضمین کیفیت دارویی   (Quality Assurance )

 

واحد تضمین کیفیت دارویی شرکت کیمیدارو در سال 1387 تأسیس گردیده است. هدف از راه‌اندازی آن ارتقای توانایی ارزیابی کیفیت درکلیه فرآیندهای مرتبط با طراحی، تولید و آزادسازی محصول می‌باشد.

واحد تضمین کیفیت دارویی با مدیریت مسوول فنی در بخش‌های ذیل فعالیت می‌کند:

مستندات:

  • تدوین و جمع‌آوری مستندات با هدف تکمیل و به‌روزآوری مدارک مربوط به تضمین کیفیت دارویی
  • تدوین و بازبینی مستندات مرتبط با فرآیندهای دارویی
  • به روزرسانی اطلاعات درج شده در بروشورها و آرت ورک‌ها و تطابق آن‌ها با جدیدترین استانداردها

معتبرسازی:

  • معتبرسازی فرآیندهای مرتبط با تولید محصولات دارویی بر اساس روش‌های اجرایی و برنامه جامع vmp

امور قانونی و ثبت داروها:

  • تکمیل و پیگیری پرونده‌های محصولات دارویی
  • به روزرسانی پارامترهای کیفیتی محصولات شرکت بر اساس استانداردهای جدید و ارتقای کیفیت آن‌ها

بازرسی و GMP :

  • بازرسی از فرآیندهای تولید، آزمایشگاه‌ها و انبارها به صورت دوره‌ای و تعیین تطابق آن‌ها با اصول GMP
  • برگزاری دوره‌های آموزش GMP