OK
kimidaro

 


تولید شیمیایی (Chemical Production)


این واحد با تعداد قابل ملاحظه ای پرسنل در بخش رزین و نساجی و با بیش از 50 قلم محصولات مختلف شیمیایی شامل رزین های رنگ، چسب چوب، چسب بتن وغیره و همچنین مواد تعاونی کمکی نساجی مانند ضد کف سیلیکونی، نرم کننده های مختلف و روغن های ریسندگی را با رعایت کامل تضمین کیفیت و استاندارد مطلوب تولید می کند.

وظایف کلی بخش تولید عبارتند از:

  1. تولید کلیه محصولات شرکت بر اساس زمانبندی ارائه شده توسط واحد برنامه ریزی
  2. ساخت محصولات مطابق با استانداردها و کنترل کیفیت مطلوب
  3. به کارگیری مناسب دستگاه ها، فضاها و منابع انسانی مجرب در جهت رسیدن به بهترین کیفیت مطلوب
  4. توجه به آموزش و افزایش آگاهی کارکنان در قسمت های مختلف تولید در موضوع های مورد نیاز