OK
kimidaro


نام سهامدار

درصد مالکیت شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو

53/75 %


 شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی پورا طب

14/29 %


 شرکت سرمایه‌گذاری دارویی پورا دارو ایرانیان

2/40 %


 شرکت رادیس

1/90 %


 بانک ملی ایران

1/07 %


 سایر سهامداران

27/40 %