OK
kimidaro

تضمین کیفیت Quality Assurance) )

 

تضمین کیفیت Quality Assurance) ) الزامات مجموعه را برای توسعه یا تولید محصولات قابل اعتماد ایجاد و حفظ می‌نماید. سیستم تضمین کیفیت به منظور افزایش اعتماد مشتری و اعتبار یک شرکت و در عین حال بهبود فرآیندهای کاری و افزایش کارایی است.

واحد تضمین کیفیت شرکت کیمیدارو در سال 1387 با هدف اطمینان از تولید داروهای با کیفیت و اثربخشی مطلوب آن‌ها برای مصرف‌کنندگان تأسیس گردیده است، همچنین این واحد مسئولیت نظارت بر رعایت الزامات کیفیت و کلیه مقررات مربوطه GMP) ) را بر عهده دارد.

مهمترین مسئولیت‌های واحد تضمین کیفیت در شرکت کیمیدارو شامل موارد زیر می‌باشد:

-       تدوین و جمع‌آوری مستندات با هدف تکمیل و بروزرسانی مدارک مربوط به تضمین کیفیت دارویی

-       تدوین و بازبینی مستندات مرتبط با فرآیندهای دارویی

-       کنترل تغییرات و بازنگری مدیریت

-       امور قانونی و ثبت داروها

-       تکمیل و پیگیری پرونده‌های محصولات دارویی

-       بروزرسانی اطلاعات درج شده در بروشورها و آرت ورک‌ها و تطابق آن‌ها با جدیدترین استانداردها

-       بازرسی‌های دوره‌ای از آزمایشگاه‌ها، فرآیندهای تولید و انبارها جهت تطابق با الزامات GMP

-       معتبرسازی و احراز کیفیت عملکرد کلیه سیستم‌ها و تسهیلات حمایتی اعم از آبساز، هواساز، اکسیژن و نیتروژن ساز، بخار تمیز، دستگاه‌های واحد تولید و آزمایشگاه

-       معتبرسازی فرآیندهای مرتبط با تولید محصولات دارویی و معتبرسازی فرآیند نظافت تولید

-       اجرای برنامه جامع VMP

-       کالیبراسیون کلیه تجهیزات تولید، آزمایشگاه‌ها و انبارها

-       پیاده‌سازی سیستم مدیریت ریسک در کلیه سایت‌های تولید (QRM)

-       کنترل انحراف‌ها، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

-       حضور مستمر در دوره‌های آموزشی