OK
kimidaro
   P.V.A  H 110

 

محصول پلیمریزاسیون امولسیونی وینیل استات میباشد که با هر نسبتی با آب قابل رقیق شدن بوده و فیلم آن پس از خشک شدن بیرنگ و شکننده است. غالباٌ پس از افزودن موادی نظیر پرکنندهها و نرمکن‌ها می‌توان در صنایع چسب و چسب چوب و بسته‌بندی کارتن‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

 

زمان نگهداری: حداقل یک‌سال در شرایط معمولی

 

بسته‌بندی: بسته‌بندی این محصول در بشکه‌های پلاستیکی 50 کیلویی بوده، اما تغییر بسته‌بندی آن بنا به درخواست مشتری امکان‌پذیر می‌باشد.