OK
kimidaro
 
   

نرمکن سیلیکونی 291 ــ MI

 

نرمکن سیلیکونی 291 ــ  MIیک امولسیون میکرو با فعالیت بالا از سیلیکونهای با گروه عاملی آمینو  میباشد. این امولسیون سیلیکونی به عنوان نرم‌کننده پارچه و روان‌کننده فرموله شده است.

 

کاربردها:

  • روش Padding  

غلظت مایع Padding باید طوری تنظیم شود که برداشت 2 ــ 2/0 % از نرمکن سیلیکونی نسبت به وزن پارچه ایجاد کند.مقدار دقیق لازم به نوع پارچه و میزان نرمی مورد نظر بستگی دارد. پارچه باید در دمای بالاتر از 80 درجه سانتی‌گراد خشک شود، اگر چه دماهای بالاتر از 180 درجه سانتی‌گراد نیز پیشنهاد می‌شود.

 

  • روش Exhaustion                                                                                                                                                 

از آنجایی که نرمکن سیلیکونی دارای پایداری برشی بالا می‌باشد، استفاده از آن توسط همه روش‌های رنگرزی استاندارد و تجهیزات تکمیلی شامل جت‌ها مناسب است. مقدار نهایی 2 ــ2/0 % وزنی نرمکن نسبت وزن پارچه زیردست عالی ایجاد می‌کند. مقادیر بهینه به نوع پارچه و میزان نرمی مورد نیاز بستگی دارد. PH حمام می‌بایست بین 5/5 ــ 5/3 تنظیم شده و دمای اولیه برای افزودن نرمکن سیلیکونی تا 50 ــ 45 درجه سانتیگراد افزایش یابد.

 

شرایط نگهداری: چنانچه این محصول در بسته‌بندی اصلی خود در دمای 30 ــ2 درجه‌سانتی‌گراد نگهداری شود، بیش از 12 ماه از تاریخ تولید قابل استفاده می‌باشد.