OK
kimidaro
title-left سوسپانسیون آزیترومایسین title-right
bg-corner

نام محصول : آزیترومایسین 15 و 30 میلی لیتر

نام برند : زیتروکم®

شکل دارویی : سوسپانسیون

دوز دارو :   200 میلی گرم در 5 میلی لیتر

دسته دارویی : آنتی بیوتیک

درمان التهاب گوش میانی و پنومونی در کودکان 

قبل از تهیه سوسپاسیون، پودر خشک را در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد دور از نور و رطوبت و درون جعبه نگهداری نمایید.
سوسپانسیون آماده شده در دمای یخچال، تا 3 روز قابل نگهداری می باشد.

زیتروکم  به صورت سوسپانسیون 200 میلی گرمی  در 5 میلی لیتر حاوی ماده موثره آزیترومایسین در بسته‌بندی 1 شیشه در یک جعبه توسط شرکت داروسازی کیمیدارو تولید می‌شود
bg-corner